Нивата на реките ще останат без съществена промяна

19.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, главно в планинските и на места в североизточните райони, ще има краткотрайни превалявания – количества до 5-6 л/кв.м. В четвъртък, още сутринта в Западна България, а около и след обяд и в Централна, ще има валежи, на места интензивни и с гръмотевични бури. Очаквани количества – 15-20 л/кв. м, локално до 40-50 /кв. м. В петък валежи ще има главно в източните и планинските райони. Очаквани количества – 5-10 л/кв.м, в Североизточна България до около 50 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се повишили. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за ниски води. Количества на реките във водосбора на р. Огоста, в долното течение на р. Вит, в горното течение на р. Янтра, във водосбора на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), в долното течение на р. Провадийска, в долното течение на р. Камчия и р. Ропотамо (Черноморски басейн), в средното и долното течение на р. Марица, в долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн), р. Джерман и р. Пиринска Бистрица в поречието р. (Западнобеломорски басейн), са около праговете за средни води. Водните количества в горното течение на р. Марица при Радуил и в долното течение на р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматичните и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: По-значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Искър при Нови Искър с 93 см, на р. Огоста при Бутан с + 25 см. Водните нива на останалите наблюдавани реки са се покачили незначително до + 15 см.
Черноморски басейн: Регистрирани са повишения на водните нива с до + 10 см.
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от - 9 см до + 22 см.
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от - 10 см до + 13 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес водните нива на реките ще останат без съществена промяна или ще се понижават. На 20 и 21 август се очакват повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Огоста. Според моделираните водни количества за р. Искър прогнозираните водни количества на 19, 20 август ще са около и под средната многогодишна стойност. На 21 агуст се очакват по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, на р. Владайска и на р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 август ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на рекат на 19 и 20 август ще бъде около средно многогодишната стойност, а на 21 и 22 ще бъде над нея, като водното количество ще бъде под прага за внимание. На 21 и 22 август ще има известни повишения на нивата в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват във водосбора на Черни Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.