Нивата на реките ще останат без съществени изменения

25.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния ниститут по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 25 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър и р. Арда. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и над праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 20 см до + 25 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 18 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове и през нощта срещу 26 юли в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Лом, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Вследствие на интензивни валежи в ранните и сутрешните часове на 27 юли се очакват значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър – в горното и средното течение, Вит и Осъм – в долните течения, р. Янтра – в целия водосбор, Русенски Лом – в долното течение. Повишения в резултат на оттичане ще има в долните течения на основните реки до 30 юли.

Поради интензивни валежи във вечерните часове на 26 и в ранните часове на 27 юли са възможни локални поройни наводнения във водосборите на р. Искър (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Панчарево“, Банкенска, Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска, р. Янтра (в горното течение на основната река при гр. Габрово и във водосборите на притоците й – Белица, Дряновска, Росица (при Севлиево), р. Елийска).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 27 и на 27 юли вследствие на валежи се очакват резки повишения в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Панчарево“, Банкенска, Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и на 27 юли вследствие на валежи рязко ще се повишат водните нива в горното течение на основната река при градовете Габрово и Велико Търново, както и във водосборите на притоците й –Дряновска и Росица. В обедните часове на 27 юли се очаква водните количества на р. Янтра при Габрово и на р. Росица при Севлиево да преминат жълтия праг на внимание. На 28 юли нивата във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до 30 юли. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 юли водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват повишения на речните нива, като значителни ще са в периода 27-29 юли във водосбора на притока Черни Лом и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.