Нивата на реките ще останат без съществени изменения

07.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива за останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (от -78 см до +75 см) и на притока ѝ р. Въча при м. Забрал (от -96 см до +96 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +29 см; за водосбора на р. Марица: от -15 см до +28 см; за водосбора на р. Арда: от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от

-4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, която е с водно количество над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  водните количества на 08, 09 и 10.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (07.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.