Нивата на реките ще останат без съществени изменения

24.04.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са с от -6 см до +4 см.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Марица при градовете Белово (от -62 см до +60 см) и Пазарджик (от -14 см до +22 см), както и на р. Въча при гр. Девин (от -77 см до +76 см) и при гр. Кричим (с до ±22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа с до ±5 см; за водосбора на р. Марица с до ±15 см; за водосбора на р. Арда от -9см до +3 см.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -9 см до +6 см.

Хидрологична прогноза
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните и вечерни яасоже на 26.03 са вероятни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в планинските яасти от водосборите на реките западно от р. Огоста вкл. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26.04.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В рамките на прогнозирания период, в резултат на валежи се очаква несъществено повишение на речните нива в средната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.04.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (24.04) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.