Нивата на реките ще останат без съществени изменения

20.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали. Количествата ще са до около 5 л/кв.м. В четвъртък само на изолирани места в планините и източните райони е възможно да превали краткотраен дъжд. Количества – между 1 и 5 л/кв.м. В петък ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 18 до 8 ч. на 19 юли речните нива в страната са останали без съществени изменения. Повишения, в резултат на работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени в Дунавския басейн, във водосборите на реките Огоста и Искър. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 33 см до + 60 см

Черноморски басейн: водните нива са останали без изменение

Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 12 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 5 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горното течение на р. Росица. През следващите 1-2 дни нивата на останалите наблюдавани реки в басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 юли, че във водосбора на р. Янтра водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности, а в долното течение на основната река над тях. Речните нива ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.