Нивата на реките ще са без значителни изменения

08.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) довечера и през нощта срещу петък в Югозападна България ще има слаби превалявания. Количествата ще са от 1-3 л/кв.м,, на места в Рила и Пирин – до 10-12 л/кв.м. В петък и събота на отделни места в страната ще има превалявания от дъжд, през първия ден с по-голяма вероятност в Югозападна България, а в събота и в източните райони. Количествата ще са предимно между 1 и 5 л/кв.м.

През последното денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна са останали без съществени изменения в рамките на +/- 7 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн) и р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 28 см до + 11 см

Черноморски басейн: без регистрирани колебания на речните нива

Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 13 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 10 см до + 11 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн през следващите 2 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Днес вследствие на валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Ерма и р. Нишава. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.