Нивата на реките ще се понижават

12.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология  и хидрология на БАН ( НИМХ –  БАН) през изминалото денонощие  речните нива  в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на нивата във водосбора на р. Искър и някои от притоците й в средното течение (Дунавски басейн) с до +89 см, както и в някои от притоците на реките Струма  и Места с до +23 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

                Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -94 см до +89 см;

                Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +2 см;

                Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +80 см;

                Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +23 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в :

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават. Незначителни повишения са възможни днес  в долното течение на р. Искър вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15 юни  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водното  количество  в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 юни  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.