Нивата на реките ще се понижават

12.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -24 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води, само водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица е над прага за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без изменение, само водните нива във водосбора на р. Провадийска река са се повишили незначително с до +10 см. Регистрираните изменения в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение са регистрирани по-значителни колебания на водните нива на р. Марица при гр. Пазарджик (+33 см) и на р. Въча при гр. Девин (-74 см). Регистрираните колебания в басейна са от -14 см до +14 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Марица басейна са около и под праговете за високи води, а във водосбора на р. Арда водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменения. Регистрираните  колебания  в басейна са от -6 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (12 и 13.04) вследствие на валежи и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар и в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Росица (приток на р. Янтра). На 14.04 в резултат на валежи са възможни повишения в долните течения на реките Тимок, Лом, Цибрица, Огоста, Искър. На 15.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 13, 14 и 15.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и утре речните нива ще се понижават. В резултат на интензивно снеготопене и валежи на 13 и 14.04 ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките: над яз. Искър, м/у яз. Панчарево и яз. Искър, р. Владайска и р. Малък Искър. На 15.04. речните нива в басейна ще се понижават. В резултат на оттичане повишения ще има и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 13, 14 и 15.04.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 13 и 14.04 са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16.04.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (12.04) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.