Нивата на реките ще се понижават

24.08.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.
През изминалото денонощие от 8 ч. на 22 август до 8 ч. на 23 август са регистрирани повишения на речните нива на наблюдаваните реки. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом (Дунавски басейн), в долното течение на р. Провадийска и р. Камчия, р. Ропотамо (Черноморски басейн), долното течение на р. Сазлийка (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водните количества на реките във водосборите на р. Огоста, р. Искър, в горното течение на р. Вит, (Дунавски басейн), горно течение на р. Камчия (Черноморски басейн), р. Струма и р. Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: водните нива са се изменяли от -22 см до +26 см.
По значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Осъм при Ловеч с +26 см, р. Янтра при Велико Търново +23 см.
Черноморски басейн: водните нива са се покачвали с до +6 см.
Източнобеломорски басейн:
Водните нива на р. Марица са се повишили с до +42 см. 
По значителни повишения на водните нива са регистрирани на р. Марица при Първомай с +42 см. и при Харманли с +16 см.
Водните нива на р. Тунджа са се покачвали с до +11 см.
Водните нива на р. Арда са се покачили с до +11 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са покачвания на водните нива до +22 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – водните нива на реките ще се понижават. Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества днес и утре за р. Искър ще са около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.  За р. Янтра - ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.  За р. Русенски Лом - ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.