Нивата на реките ще се понижават или няма да се изменят

04.12.2015г.

Днес, в събота и неделя ще се задържи без валежи. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 2.12. до 8:00 часа на 3.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са продължили да се понижават. Протичащите водни количества към 8 часа на 3.12 в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Водните количества в средното течение на р. Искър, в горните течения на реките Осъм, Джулюница и Голяма река (Дунавски басейн), на реките Врана, Камчия и Ропотамо (Черноморски басейн), в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), в горното и долно течение на река Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за средни води. Водното количество на р. Черни Вит (горно течение, Дунавски басейн) и на черноморските реки Айтоска и Факийска са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -15 см до +14 см;

Черноморски басейн - нивата на реките Камчия, Айтоска и Факийска са останали непроменени. При останалите наблюдавани реки в басейна колебанията на водните нива са в границите от +8 см до -10 см;

Източнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -34 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +9 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6.12 ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 4, 5 и 6.12. ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7.12 около и над средномногогодишната стойност. Нивата в целия водосбор ще продължат да се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.