Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществена промяна

27.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес превалявания ще има главно в западната половина от страната и крайните югоизточни райони. Количествата на валежите ще са между 1 и 5 л/кв.м., в отделни райони на Югозападна България - до около 10 л/кв.м. В петък и събота няма да вали.

През денонощието от 8.00 ч. на 25 октомври до 8.00 ч. на 26 октомври в по-голямата част от страната водните нива са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Провадийска при гара Синдел (Черноморски басейн), р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн), на р. Марица при гр. Белово, както и при гр. Свиленград, където се извършват строителни дейности и има подприщване на реката в този участък (Източнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са в следствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +28 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +66 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в целия басейна ще се понижават или ще останат без съществена промяна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 и 29 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива в целия водосбор ще се повишават. От 29 октомври водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в реката на 27, 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около средномногогодишните стойности. Нивата в целия водосбор ще се повишават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.