Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществена промяна

23.02.2016г.

Днес няма да има валежи. През нощта срещу сряда на отделни места в северозападната половина от страната ще превали слаб дъжд. В сряда сутринта валежи от дъжд ще има в на места в северозападната половина от страната, а през втората половина от деня - в югоизточната. Сумарните количества ще са между 5 и 10 л/кв.м, в отделни райони и до 12-15 л/кв.м. Още през нощта срещу четвъртък валежите ще спрат. В четвъртък няма да вали.

През денонощието от 08:00 часа на 21.02. до 08:00 часа на 22.02. нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. По-значителни повишения са отчетени за р. Янтра при Каранци +46 см (Дунавски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), южночерноморските реки и горното средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн)

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -16 см до +46 см;

Черноморски басейн: от -10 до +1 см;

Източнобеломорски басейн: от -13 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: от -5 см до +5 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите два дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществена промяна. На 24.02 и 25.02 във водосбора на р. Русенски Лом се очакват краткотрайни незначителни повишения вследствие на валежи.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 23, 24 и 25.02 над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 23, 24 и 25.02 около и над средномногогодишната стойност. На 24-ти и 25-ти са възможни незначителни повишения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26.02 ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни не се очакват съществени изменения на водните нива. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.