Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения

13.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -32 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -84 см до +56 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16 юни ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 юни  ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.