Нивата на реките ще се понижават или ще остават без изменение

06.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и през следващите два дни няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Провадийска – в долното й течение (Черноморския басейн), р. Тунджа и р. Марица - в средното и долното им течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от – 23 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 3

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 19 до – 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8.11 ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 6, 7 и 8.11 ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9.11 водното количество ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.