Нивата на реките ще се понижават или ще остават без промяна

04.04.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. Във вторник и сряда има само малка вероятност за изолирани краткотрайни валежи.

През денонощието от 8 ч. на 2 до 8 ч. на 3 април  речните нива в почти цялата страна са продължили да се понижават или са останали непроменени.

Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: Искър – при гр. Нови Искър, Черни Вит при с. Вит, Осъм при гр. Троян и Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), Врана при Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +10 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -22 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 4 април ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6 април  ще бъдат около средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 април ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите два – три дни ще се запази тенденцията към плавно понижение на нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.