Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения

16.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до петък валежи не се очакват.

През последното денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали. По-значително понижение на водното ниво (- 90 см) е отчетено на р. Въча при Девин, м. Забрал (Източнобеломорски басейн), вследствие работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Провадийска при Провадия (Черноморски басейн), Джерман при Дупница, Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 17 см до + 15 см

Черноморски басейн: понижения с до – 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 16 см до + 6 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавски басейн днес и през следващите 1-2 дни водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 ноември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните нива във водосбора на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 16, 17, 18 и 19 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.