Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения

02.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали вследствие на валежи от дъжд или са останали без съществени изменения. Понижения на речните нива са отчетени в Черноморския басейн. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при гр. Нови Искър (Дунавски басейн) – +52 см, както и на р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн) – +20 см. Регистрираното повишение от +81 см на р. Въча при местност Забрал (Източнобеломорски басейн) е вследствие работа на хидротехнически съоръжения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн както и в поречието на Арда (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на повечето от наблюдаваните реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +52 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +81 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +13 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки. През следващите 3 дни нивата ще продължат да се понижават. Вследствие оттичане на 3 март са възможни повишения в долните части на основните реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 3, 4 и 5 март  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес в резултат на падналите валежи и снеготопене, се очакват по-значителни краткотрайни покачвания на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска и р. Батулийска. Днес и утре ще се повиши нивото в средното и долното течение на основната река.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 3, 4 и 5 март  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. През следващите  три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 3 март все още са възможни незначителни повишения в долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 март  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.