Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения

18.05.2017г.

По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено в Дунавския басей, във водосбора на р. Огоста.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +6 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20 май водните нива във водосборите на р. Русенски Лом и добружанските реки ще започнат да се повишават вследствие на очаквани валежи от дъжд. На 21 май повишения вече ще има в реките от целия басейн. Още от вечерните часове на 21 май ще започне понижение на водните нива, като повишения ще има само в долните течения на основните реки в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 май в резултат на валежи ще има по-съществено повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, както и на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Габровница, Малък Искър, както и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 май ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 май ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май се очакват повишения във водосбора, като първия ден те ще бъдат главно в горната част от водосбора, а от 22 май ще се повишават нивата в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.