Нивата на реките ще се понижават или задържат

27.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес ще е без валежи. В сряда и четвъртък също няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 25 до 8 ч. на 26 октомври) водните нива на реките в цялата страна са се понижавали. По-значителни понижения са регистрирани на река Огоста при Бутан с – 42 см, р. Осъм при с. Изгрев с – 37 см ( Дунавски басейн), р. Марица при Свиленград с – 25 см, (Източнобеломорски басейн). Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са горните течения на реките Искър, Вит, Осъм, Черни Лом (Дунавски басейн), реките в Черноморския басейн, Тунджа, Върбица (Източнобеломорски басейн) и в горното течение на река Струма (Западнобеломорски басейн).
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн:колебания на водните нива от - 42 см до + 5 см
Черноморски басейн:понижения с до + 5 см
Източнобеломорски басейн:изменения на речните нива от - 25 см до + 15 см
Западнобеломорски басейн:водните нива са се понижили с до - 8 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес и през следващите 2 денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29.10 ще са около и над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29.10, че водните количества ще бъдат около и над средномногогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30.10 ще бъде около и над средномногогодишната стойност и ще започнат да се понижават в целия водосбор.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.