Нивата на реките ще се понижават слабо или ще остават без изменение

08.12.2015г.

Днес и в сряда ще се задържи без валежи. В четвъртък само на отделни места, главно в Източна България и северните райони ще превали слаб дъжд. Количества 1-3 л/кв.м. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 6.12. до 8:00 часа на 7.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са продължили да се понижават. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Янтра (основно течение), Черни Лом (долно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Марица (долно течение) - (Източнобеломорски басейн), Струма (горно течение) - (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките Осъм (горно течение), Черни Вит и Стара река – (Дунавски басейн), Марица (горно течение) - (Източнобеломорски басейн) и на черноморските реки Провадийска (горно течение), Айтоска и Факийска са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - от -10 см до +8 см;

Черноморски басейн - нивата на наблюдаваните реки са останали без изменение.

Източнобеломорски басейн - от -9 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн - от -6 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще се задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 8, 9 и 10.12 около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 8, 9 и 10.12 около и под средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11.12 ще бъде около средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществено изменение.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.