Нивата на реките ще се повишават

21.06.2018г.

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. По-значителни изменения са отчетени на р. Огоста при с. Бутан (-22/+28 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -26 см до +9 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са до -2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Водните нива през последното денонощие в по-голяма част от реките са се понижили. В следствие на оттичане са регистрирани повишения в долно течение на р. Марица. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-83/+81 см) и в горното течение на р. Марица (от -73 до +70 см).  Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -21 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Само водното количество на р. Въча при гр. Девин е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -11 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес краткотрайни повишения на нивата ще има във водосборите на реките западно от р.Огоста и във водосборите на добруджанските реки. На 22 юни ще има краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи, по-значителни ще са във вечерните часове във водосбора на р. Искър. На 23 и 24 юни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 22 юни и през нощта срещу 23 юни във водосборите на притоците на р. Искър - р. Батулийска и р. Лесновска (в притоците ѝ р. Елешница (Матица) и р. Макоцевска).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес до обяд речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В резултат на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. Днес и утре в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на: над яз. Искър, р. Владайска, р. Лесновска, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 23 и 24 юни речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 22, 23 и 24 юни водните количества ще са около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. На 23 и 24 юни вследствие на валежи се очакват повишения на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 23-24 юни вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.