Нивата на реките ще се повишават

25.07.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили през последното денонощие в резултат на валежи. По-значителни колебания на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Огоста (- 24/+ 36 см), р. Искър (- 41/+ 134 см), р. Вит (-115/+ 274 см), р. Осъм (- 25/+ 152 см), р. Янтра (- 27/+ 38 см) и р. Русенски Лом (- 28/+ 42 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води. По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вследствие на паднали интензивни валежи р. Малък Искър в землищата на с. Видраре и с. Джурово, община Правец, Софийска област на места е излязла от речното си корито и е направила разливи.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се повишават. В резултат на валежи по-значителни ще са повишенията: днес във водосборите на реките Огоста, Искър (над яз. „Искър“ и във водосборите на притоците ѝ Батулийска, Малък Искър и в долното течение на основната река), Вит, Осъм и Росица (приток на Янтра); на 26 юли във водосборите на реките Ерма, Габерска , Нишава, реките западно от Искър (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста и Скът) и в планинските части от водосборите на Искър, Вит и Осъм; на 27 юли в планинските части от водосборите на реките от басейна; на 28 юли в планинските части от водосборите на реките от басейна и в долните части от водосборите на Огоста, Искър и Вит и в целия водосбор на Русенски Лом. Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни повишения ще има в средните и долни течения на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Обедните часове днес – във водосбора на Малък Искър (р. Искър), в горните части от водосборите на Вит и Осъм и в горните части от водосборите на Росица и Веселина (притоци на Янтра)

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се повишават. В следобедните и вечерните часове днес ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Палакария, Черни Искър, Владайска, Батулийска, Малък Искър, Косматица, Златна Панега, Гостиля и в долното течение на основната река. На 26 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. На 27 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Бистрица Витошка, Егуля, Палакария, Черни Искър, Бистрица Мусаленска и на реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. От 28 юли речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Росица – днес; Голяма река и Джулюница на 26 и 27 юли. На 27 и 28 речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане повишения ще има в долното течение по основната река. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 юли водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода до 28 юли вследствие на валежи се очаква краткотрайно повишение на водните нива във водосбора, по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове на 28 юли във водосбора на р. Черни Лом, но под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.