Нивата на реките ще се повишават

03.05.2016г.

Днес нивата на реките ще се повишават,  по-значителнo в Западна България. От НИМХ е обявен жълт код за дъжд в цялата страна, с изключение на Черноморските области. За Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново валежите ще са значителни с  количества между 30-35 л/кв. В останалите области валежите ще достигнат 20-25 л/кв.м.

Жълт код за вятър е обявен днес в Черно море. Сутринта все още вятърът ще е със скорост 10-12, пориви до 17 м/сек (5-6, пориви 7 бала).

Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

През изминалото денонощие валежите  са достигнали сумарни количества – между 20 и 30 л/кв.м, на места в северозападните райони – до 35 л/кв.м. В сряда по-значителни валеж ще има, главно в Северна България, в Предбалкана са възможни количества над 20 л/кв.м., в Южна България под 10 л/кв.м. И в четвъртък по-съществените валежи ще са в района на Предбалкана , между 10 и 15 л/кв.м.

През денонощието от(8:00 часа на 1.05 до 8:00 часа на 2.05) водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение.

Нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са средното и долно течение на река Искър, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Голяма река при гр. Стражица, р. Джулюница при едноименното селище (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено и р. Факийска (Черноморски басейн), р. Тунджа при гр. Елхово, р. Чепеларска при с. Бачково, горното и долното течение на р. Марица, река Арда (Източнобеломорски басейн) и реките Бистрица, Елешница и Речица (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +26 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -5 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: В периода 3-5.05 ще има повишения на нивата на почти всички наблюдавани реки. На 3.05. повишенията ще бъдат по-значителни във водосборите на реките: Ерма, Тополовец, Войнишка, Арчар, Лом и Цибрица, а на 04.05 ще има съществени повишения на водните нива във водосборите на реките Огоста, Искър - долното течение, Вит - горното течение, Осъм - горното и средно течение, Янтра - горното и средно течение и долното течение на р. Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 3, 4 и 5.05 ще бъдат над средномногогодишните стойности. На 3 и 4.05 ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър, р. Владайска, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля. От 3.05 ще започне покачване в средното и долното течение на основната река, по- значително в долното течение на реката на 4 и 5.05. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира  нива за 3, 4 и 5.05 около и над средномногогодишната стойност. От днес се очакват повишения в целия водосбор, като по-съществени ще бъдат на 4.05 по основната река при гр. Габрово и във водосборите на притоците Росица и Джулюница. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6.05 ще бъде над средномногогодишната стойност. В периода 3-7.05 се очакват повишения главно в горните части на водосбора, от 4.05 и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.