Нивата на реките ще се повишават незначително

06.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на почти всички наблюдавани реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +11 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като на отделни измервателни пунктова са възможни незначителни повишения, следствие на очаквани валежи от дъжд. На 7 март водните нива в реките ще се задържат без изменения или ще се понижават незначително. На 8 март, в резултат на валежи от дъжд, ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Искър (р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста), р. Искър, планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм, горното течение на р. Росица (приток на р. Янтра). На 9 март, отново вследствие на очаквани валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават незначително.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 7, 8 и 9 март 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Вечерта на 7 и на 8 март, в резултат на валежи, ще има незначително краткотрайно покачване на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. От 7 март ще започнат краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, които ще продължат и на 8 март. На 9 март се очаква водните нива в целия водосбор да се понижават, като повишения вследствие оттичане е възможно да има само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения вследствие на валежи са възможни в периода 9-12 март, главно във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.