Нивата на реките ще се повишават незначително и краткотрайно

17.06.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане са регистрирани незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Янтра, както и в долното течение на р. Русенски Лом. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 до +9 см, р. Искър от -18 см до +15 см, за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +7 см; за останалата част от водосбора на р. Янтра от -33 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +9 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са р. Бистрица (Мусаленска) при лет. Боровец, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -10 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на нивата на реките Луда Яна (приток на р. Марица) при с. Росен с 23 см и Беленска (приток на р. Тунджа) при гара Чумерна (+17 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-85/+85 см при гр. Девин) и р. Сазлийка (от -16 до +16 см при гр. Гълъбово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за останалата част от водосбора на р. Тунджа от -9 см до +9 см; за останалата част от водосбора на р. Марица от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +4 см, а във водосбора на р. Струма са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни несъществени, краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн днес през целия ден, на 18.06 в следобедните и вечерните часове, както и през целия ден на 19.06. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19и 20.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода 17-19.06 са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в средните и долните части от водосбора.Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19и 20.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.06.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (17.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна инфорчмация за страната можете да намерите тук.