Нивата на реките ще започнат да се понижават

10.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология  на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се повишавали. Съществени повишения (с до +69 см) вследствие на валежи и оттичане са отчетени и в четирите водосборни басейна. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

    Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27 см до +69 см;

    Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +40 см;

    Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +55 см;

    Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +38 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Повишения ще има в средните и долните течения на реките в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата на реките в басейна постепенно ще започнат да се понижават, като все още ще има незначителни повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще започнат плавно да се понижават. В горното течение на основаната река и във водосборите на притоците й реките Лефеджа и Росица ще има бързо понижение на речните нива след 11 май . Вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долното течение на основната река Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.     

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14  май  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес  нивата в басейна ще започнат да се понижават, като до обедните часове на 11 май все още ще има повишения в долните части на водосбора. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3-4 дни. На 14 и 15 май са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.