Нивата на реките спадат, но остават високи

30.03.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките са се понижили. Регистрираните  колебания в басейна са от -58 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През денонощието речните нива са се понижили. Регистрираните колебания в басейна са от -108 см до +2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: Нива на реките са се понижили през последното денонощие, регистрираните понижения са до -68 см.  Повишения са регистрирани в средното течение на р. Марица при гр. Пловдив и гр. Първомай с до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижили. Регистрираните  колебания  в басейна са от -20 см до +7 см.  Водните количества на реките в басейна са  над праговете за високи води.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни речните нива ще са високи. Днес и утре в по-голяма част от басейна ще продължи процеса на плавно понижение. В планинските части от водосборите на р. Искър и реките, разположени западно от нея, както и в планинските части от водосбора на реките Вит,  Осъм и  Янтра все още ще има краткотрайни повишения, в резултат на интензивно снеготопене на 30 и 31 март.  През нощта срещу 1 и на 1 април, в резултат на валежи от запад на изток ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще повишения се очакват в средните и долни течения на реките Тимок,  Тополовец,  Войнишка,  Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Скът и Искър. На 2 април речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само в долното течение на реките Искър и  Русенски Лом ще бъдат около и над него. 

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води, валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения: 

·През деня на 30 март – в горните и в средното течение на р. Искър (в притока ѝ р. Бебреш), в горното течение на р. Вит (в притока ѝ р. Калник).

·През нощта срещу 1 април – в горните течения на: р. Тополовец, р. Видбол, р. Огоста (по основната река преди и след яз. Огоста и в притока ѝ р. Дългоделска Огоста), р. Искър (в притока ѝ р. Владайска), притока на р. Янтра - р. Лефеджа (по основната река и в притоците ѝ р. Джулюница и р. Голяма река).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31март и на 1 и 2 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и на 31 март речните нива ще се понижават или ще са с незначителни повишения в резултат на снеготопене. На 1 и 2 април в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има на нивата на реките във водосборите на: над яз. Искър - р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание. Водните количества на р. Искър при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 1 и 2 април.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 31 март и на 1 и 2 април водни количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Водните нива във водосбора ще останат високи през следващите три дни. Днес и утре речните нива ще продължат да се понижават. От вечерните часове на 31 март и на 1 април , в резултат на валежи, водните нива на реките в горното течение на р. Янтра ще се повишат. По-значителни повишения ще има в притоците й р. Лефеджа, р. Голяма река, и р. Джулюница. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом водното количество на 31 март и на 1, 2 и 3 април ще бъде над средно многогодишната стойност. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават, като до вечерните часове на деня има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. В следобедните часове на 1 април до вечерните часове на 3 април са възможни нови незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества във водосбора ще са под праговете за внимание, само в долните части на основната река ще бъдат около и над праговете за внимание на 30 март.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.