Нивата на реките в Дунавския район продължават да бележат спад

22.11.2013г.

През втората десетдневка на месец ноември нивата на реките от Дунавския басейн продължават да се понижават. Това показват данните от периодичната справка, изготвена от Дирекция „Контрол”, за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен. Обобщени данните са за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

За периода 10 – 20 ноември нивото на българският участък от река Дунав се е понижило, като се очаква в следващите дни тенденцията да се запази.