Нивата на реките, за които има обявен жълт код, плавно се понижават

15.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес все още на места в страната ще има превалявания. Очаквани количества между 5 и 10 л/кв.м, само на отделни места, главно в Източна България са възможни количества над 10 л/кв.м, но вероятността е малка - под 35 %.
В понеделник и вторник - почти без валежи.
Водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения на речните нива в цялата страна, поради снеготопенето, високата почвена влага, оттичането на реките към устията им и прогнозираните валежи от дъжд и сняг.
За Дунавски басейн повишения от снеготопене и валежи се очакват за: р. Лом – горно течение, р. Огоста – горно течение, р. Искър – средно и долно течение, р. Вит – горно течение, р. Осъм – горно течение, р. Янтра – горно течение, р. Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.