Нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения

15.05.2017г.

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са отчетени в горните части на водосбора на реките Искър и Янтра (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Черноморския и Източнобеломорския басейн. В резултат от работата на хидротехническо съоръжение по-значително повишение на водното ниво (+82 см) е отчетено на река Въча при м. Забрал.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн и във водосбора на река Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества в Източнобеломорския басейн и в притоците на река Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +16 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 16 и 17 май  ще има краткотрайни повишения на речните нива в реките западно от река  Вит и в горните части на водосборите на реките Янтра и  Русенски Лом. На18 май  речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  На 16, 17 и 18 май  водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора  ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водните количества за 16, 17 и 18 май  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водсобора ще се понижават и ще останат без съществени изменения. На 16 май в сутрешните часове все още са възможни незначителни повишения на нивата в долната част на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни .  На 16 май  са възможни незначителни повишения, главно във водосбора на река Черни Лом, вследствие на валежи. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.