Нивата ще се задържат без съществени изменения

19.05.2017г.

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +20 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавския басейн).  Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и срещу 21май,  нивата във водосборите на Янтра,  Русенски Лом и добруджанските реки ще започнат да се повишават вследствие на валежи от дъжд. На 21 и 22 май ще има повишение на речните нива в целия басейн. От следобедните часове на 22май  ще започне понижение на водните нива.  В резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 20, 21 и 22 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. На 21 май в резултат на валежи ще има повишение на нивата на реките във водосбора. На 21 май  по – съществено повишение ще има на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Габровница и р. Малък Искър. На 22 май по-съществено повишение ще има във водосборите на реките Владайска,  Лесновска,  Батулийска, Габровница, Малък Искър и  Златна Панега. На 21 и 22 май повишение на водното ниво ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 20, 21 и 22 май прогнозираните водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре  речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21май  в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата във водосборите на реките Лефеджа и  Росица, както и в основната река след вливането им в нея. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 21-23 май в резултат  на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора,  първия ден главно в горните части от водосбора, а от 22 май  и в долните му части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.