Нивата в горните течения на реките ще се понижават

08.01.2016г.


Днес, както и в почивните дни няма да вали. Само в неделя на места са възможни слаби превалявания от дъжд.

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 6.01. до 8:00 часа на 7.01.) нивата на реките в страната са се повишавали. В поречията на Искър (Дунавски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн) са отчетени съществени повишения, в резултат от регистрирани количества валежи и снеготопенето. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води. Водното количество на р. Елешница при с. Ваксево (Западнобеломорски басейн) е достигнало прага за внимание.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -15 см до +140 см;

Черноморски басейн:  до +12 см.

Източнобеломорски басейн: от -5 см до +198 см.

Западнобеломорски басейн: до +162 см. 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН днес в Дунавски басейн нивата в горните течения на реките ще започнат постепенно да се понижават. Вследствие оттичането и снеготопенето, на 9 и 10.01 повишения ще има в долните течения на реките: Огоста, Искър, Вит, Осъм, Русенски Лом. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 8, 9 и 10.01 над средната многогодишна стойност. На 8 и 9.01 ще има спадане на водните нива на реките Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка, и Малък Искър. По-значително ще бъде покачването на нивото на основната река на 8 и 9.01. На 9.01 нивото на р. Искър при Ореховица ще достигне прага за внимание. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 8, 9 и 10.01 над средномногогодишната стойност. По-значителни повишения на речните нива във водосбора се очакват от 9 и 10.01. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11.01 над средномногогодишната стойност. На  8 и 9.01 са възможни значителни повишения в горните части на водосбора, а следващите 2 дни и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.