Нивата във водосборите на реките ще се понижават

11.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Повишения вследствие на оттичане и валежи са отчетени в долните течения на реките в Дунавския и Черноморския басейн, във водосборите на реките Осъм, Марица и Арда. По-съществени повишения в резултат на оттичане са регистрирани на р. Осъм при с. Изгрев с + 88 см и на р. Янтра при с. Каранци с + 82 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води, а около праговете за средни са тези в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 67 см до + 88 см

Черноморски басейн: колебания от – 35 см до + 54 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 22 см до + 18 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 17 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите 3 дни нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане днес все още ще има повишения долните части от водосбите на реките Искър, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 май водните количества ще бъдат над и около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 май водното количество ще бъде около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават, като до 12 май все още ще има повишения в долните части на водосбора вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.