Нивото на река Дунав и притоците й се покачват

09.03.2016г.

 

Река Дунав и притоците й на територията на Басейнова  дирекция „Дунавски район“ повишиха нивата си на 9 март  към 14:30 часа. Водните течения обаче остават в речните легла. Към момента няма получени сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки и земеделски земи.

Оперативното звено в МОСВ и в Басейнова дирекция „Дунавски район“ е активирано в 24-часов режим на работа, поради постъпила прогноза от Румъния за покачване на нивото на Дунав в зоната на „Защита от наводнения“ при Калафат (Видин).