Нивото на река Дунав и притоците й се покачват

11.03.2016г.

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските общински администрации се наблюдава повишение на водните нива на река Дунав и на притоците й на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Към 06:30 часа на 11 март 2016 г. няма постъпила информация за критични ситуации, свързани с водното ниво на реките и вредното въздействие на водите.

Оперативното звено в МОСВ и в Басейнова дирекция „Дунавски район“ е активирано и е в 24-часов режим на работа поради постъпила прогноза за покачване на нивото на река Дунав в зоната на „Защита от наводнения“ при Калафат /Видин/.