Новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци бе открита в с. Бели извор

17.09.2012г.

 

Премиерът Бойко Борисов и изпълнителният директор на „Холсим България” АД Тодор Костов прерязаха лентата на новото съоръжение, което ще превръща в енергия за пещта на предприятието около 35 хиляди тона сортирани отпадъци. Инвестицията в проекта е в размер на 6,5 милиона евро, една четвърт от които са постъпили от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. „Холсим” е пионер в оползотворяването на сортирани отпадъци в страната, а с новоизграденото съоръжение предприятието постига три ефекта - намалява количеството на отпадъците, вредните емисии и използването на традиционните горива.
Събитието уважиха още министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, посланикът на Швейцария в България Н. Пр. Регина Ешер, заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, областният управител на Враца Пепа Владимирова, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, кметът на Враца инж. Николай Иванов, както и редица депутати и кметове на общини. Сред гостите беше и директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район гр. Плевен.

Галерия