ОЧАКВА СЕ ПОНИЖЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ НИВА

04.12.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната значително са се понижили. Повишения (с до +139 см) вследствие оттичане са отчетени в долните течения на: р. Янтра и р. Русенски Лом в Дунавския басейн, р. Камчия в Черноморския басейн; р. Тунджа в Източнобеломорския басейн. Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества на северночерноморските реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -100 см до +139 см;

Черноморски басейн: колебания от -4 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -252 см до +57 см;

Западнобеломорски басейн: повишения с до -165/+70 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите три дни. Повишения в резултат на оттичане са възможни до утре в долните течения на реките. На 06 и 07.12 нивата на реките ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.12.2017г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (04.12) речните нива в горната част на водосбора постепенно ще се понижават. Днес (04.12) все още ще бъде ще бъде по-значително повишено водното ниво в средното и в долното течение на основната река. От 05.12 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 05, 06 и 07.12.2017 г. над средномногогодишните стойности. Днес (04.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане до 05.12 все още ще има повишения в долното течение на основната река.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 05, 06, 07 и 08.12.2017 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (04.12) ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения на нивата в средните и долни части на основните реки до късните вечерни часове на 05.12. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук