Обявен е оранжев код и за река Мочурица при село Воденичане

25.01.2015г.

По данни и прогнози на НИМХ, днес в по-голямата част от страната ще вали дъжд, в Предбалкана и по високите полета - сняг. Количествата ще са между 5-10 л/кв.м, в Рило-Родопската област и на места в Източна България до 15-20 л/кв.м.
 
Утре, в по-голямата част от страната, валежите временно ще спрат. През нощта срещу вторник от юг отново ще завали. Във вторник времето ще бъде облачно, с валежи в Западна България и планинските райони от сняг, в останалата част от страната от дъжд. Очакваните количества са между 5 и 10 л/кв.м, в Рило-Родопската област до 15-20 л/кв.м.
 
Днес, на база на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, речните нива в страната ще продължат да се повишават, като съществени повишения се очакват в:
 
Дунавски басейн – в подводосборите на реките:
-                   Искър - прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27 януари ще са над средната многогодишна стойност. Краткотрайно увеличение на водните количества на 25 и 26 януари в средното и долно течение на основната река. Водните нива ще са под прага за предупреждение;
-                   Янтра – долно течение.
 
Източнобеломорски басейн – в подводосборите на реките:
-                   Тунджа – целия басейн;
-                   р. Марица – средното и долното течение и притоците й: р. Въча – горно течение, р. Чепеларска – горно течение, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каяклийска, р. Банска, р. Хасковска – горно течение, р. Юрукдере, р. Азмака, р. Омуровска, р. Стара река, р. Меричлерска, р. Мартинска, р. Сазлийка (р. Бидечка, р. Азмака, р. Мустакова, р. Еледжик);
-                   Арда – целия водосбор, като повишението ще бъде по-съществено по реките Върбица и Крумовица.
Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа показват, че реките Сазлийка, Марица в средното и долното й течение трябва да се следят, а за река Арда системата за предупреждение от наводнения отчита, че водните нива в басейна на реката са достигнали прага за внимание и макар че са под прага за предупреждение също трябва да бъдат наблюдавани.
По системите за ранно предупреждение е обявен оранжев код – „Риск за тревога“ и за река Мочурица при село Воденичане.
 
Западнобеломорския басейн – в подводосборите на реките:
-                   р. Места – долно течение;
-       р. Струма – долно течение.