Образователни инициативи по повод Ден на водата

22.03.2017г.

С поредица от образователни инициативи ще бъде отбелязан 22 март – Световният ден на водата. Кампанията се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“ , РИОСВ – Плевен, Регионалната лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда и Регионалния исторически музей.

На 22 март от 12.30 часа в Гимназията с преподаване на чужди езици ще се проведе дискусия на тема „Защо хабим водата и как можем да я опазваме и пестим“.

На 23 март от 10.30 часа в направление „Природа“ на Регионален исторически музей  ще започне Час по екология със студенти от Висшия медицински институт. И тази година инициативата е в памет на еколога доц. д-р Иван Райчев.

БДДР подпомага Деня на водата в рамките на провеждащата се през седмица във Видин международна среща по Проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март, като се цели привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.