Очаква се да преобладава понижение на речните нива

01.06.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес няма да вали. Във вторник също ще е без валежи. В сряда на отделни места ще превали слабо с количества до 3 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли в границите от -16 см до +2 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки Тунджа и Арда са останали без съществена промяна с отчетени  незначителни понижения във водосборите им с до -4 см и с до-3 см, а в басейна на Марица са регистрирани колебания на водните нива от -25 см (при гр. Пловдив) и до +40 см (при гр. Белово).
Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания на речните нива от -6 см до +2 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат. 

Дунавски басейн:

Нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат плавно да се понижават.
Според моделираните водни количества за река Искър на 1, 2 и 3 юни те ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: Прогнозираните водни количества за 1, 2 и 3 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност, като се очаква понижение на основната река и притоците й. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: Водното количество в долното течение на реката на 1, 2 и 3 юни ще бъде над средно многогодишната стойност, като водното ниво ще продължи плавно да се понижава. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.