Очаква се интензивно снеготопене в съчетание със значителни валежи

26.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) за утре е обявен оранжев код за дъжд в две области – Кърджали и Смолян. Ще има интензивни и значителни валежи със сумарно количество за денонощието до 40 л/кв.м. Очаква се интензивно снеготопене.
Оранжев код: Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
Жълт код за дъжд е обявен за утре в четири области на страната - Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. За Хасково и Благоевград ще има валежи от дъжд, сумарно количество за денонощието до 20 -25 л/кв.м.
За Пловдив и Пазарджик ще има валежи от дъжд, сумарно количество за денонощието до 20 л/кв.м. В планинската част на областта ще има интензивно снеготопене.
Жълт код :Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Утре на много места ще вали. Значителни количества се очакват в Рило-Родопската област и особено по южните склонове на Родопите. Сумарни количества на валежите до около 40 л/кв.м. В останалата част от страната количеството на валежа ще е между 5 и 15 л/кв.м, а по Черноморието до 5 л/кв.м.
В събота валежите ще продължават. Количества, в по-голямата част от страната ще са от 5 -15 л/кв.м, в отделни райони до 20 л/кв.м. В неделя валежите в Северна България ще отслабнат и ще спират, очаквани количества 1-5 л/кв.м. В Южна България валежите ще продължат с количества 5-10 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие несъществени повишения на речните нива са регистрирани в западната част на страната.
Дунавски басейн:
Oтчетени са незначителни повишения в поречията: Искър с до +15 см; Осъм с до +18 см. Нивата във водосборите на реките Черни Вит, Вит, Янтра и Русенски Лом слабо са се понижили;
Черноморски басейн:
Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -12 см.
Източнобеломорски басейн:
Нивото на река Тунджа при наблюдателните пунктове Павел баня и Елхово се е понижило с до -3 см;
В басейна на река Марица понижение с до -52 см са отчетени на притоците й (р. Въча при гр. Девин –52см, р. Чепеларска при с. Бачково с -4 см), и почти без промяна е нивото на основната река (при гр. Първомай с - 18 см, при гр. Харманли с -6 см и при гр. Свиленград с +3 см);
В поречие Арда повишения са отчетени при гр. Рудозем с +2 см, а при с. Вехтино и спирка Джебел е отчетено понижение съответно с -16 и 12 см.
Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива при повечето измервателни станции в поречие Струма е в границите -2/+6 см, изключение прави наблюдателната станция при село Бобошево, където е регистрирано повишение с +22 см. В поречие Места водните нива са без промяна.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка от днес следобед се очаква да започнат по значителни повишения на водните нива, като тази тенденция ще се запази в петък и събота. Оттокът формиран от прогнозирани валежи, интензивно снеготопене и висока почвена влага се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн – очакват се повишения от прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.