Очаква се плавно понижение на речните нива

02.04.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения на речните нива са регистрирани на Голяма река при Стражица  до +48 см и в средното и долно течение на р. Искър до +42 см. В останалата част на басейна колебанията са от -13 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Незначителни повишения в резултат на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени в горното течение на р. Марица и нейните притоци. Регистрираните изменения в басейна са от -24 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в притоците от горното течение на р. Струма и по основната река при гр.Бобошево и Кресненско ханче с до +11 см. Регистрираните  колебания  в останалата част от басейна са от -15 см до +9 см.  Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат високи. Днес (02.04) и през следващите три дни процесът на понижение на речните нива в басейна ще продължи, като вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на основните реки в басейна. През следващите два дни в резултат на снеготопене са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките разположени западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание само в долното течение на р. Искър и р. Русенски Лом ще бъдат около и над него.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (02.04) в резултат на валежи и оттичане ще има краткотрайни повишения на водните нива по основната река в средното и долното течение. През следващите три дни в резултат на снеготопене по-значителни повишения на речните нива ще има във водосборите на реките: над яз. Искър, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 04 и 05.04.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.04.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Речните нива във водосбора ще останат високи и през следващите 3 дни. Днес (02.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като до 03.04 повишения ще има в долното течение на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05 и 06.04.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (02.04) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат високи. През следващите 3-4 дни процеса на плавно понижение ще продължи, като до следобедните часове на 03.04 са възможни незначителни повишения в долните части на реките, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страна можете да намерите тук.