Очаква се плавно понижение на речните нива

31.03.2016г.


По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. И в петък ще е без валежи. В събота на отделни места в страната ще превали и прегърми. Количествата на валежите ще са между 1 и 5 л/кв.м., но поради характера на пролетните валежни процеси, вероятността за локални по-големи количества, се повишава.

През денонощието от 8 ч. на 29 до 8 ч. на 30 март речните нива в почти цялата страна са се понижавали. Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания от - 18 см до + 17 см

Черноморски басейн: регистрираните изменения са от - 17 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания са от - 15 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: регистрираните изменения са от - 60 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни се очаква речните нива в басейна да се понижават или да останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозир, че водните количества за 31 март и на 1 и 2 април ще бъдат около средно многогодишните стойности и прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 март, 1 и 2 април, че водните количества ще бъдат около средно многогодишната си стойност. Водните нива ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 31март, 1 и 2 април ще бъде над средно многогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.