Очаква се понижение или задържане на речните нива – на места с краткотрайни повишения

10.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) в следобедните часове днес вече на по-малко места, главно в планинските райони ще превали. Количествата ще са от 1-7, на отделни места до 10 -12 л/кв.м. В сряда преваляванията ще са на по-малко места, в количества от 2-12 л/кв.м. В четвъртък на места в Западна България ще превали и прегърми. Количествата ще са от 5-15 л/кв.м, в северозапданите райони до 25-30 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 8 до 8 ч. на 9 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са отчетени във водосборите на реките Джулюница (Дунавски басейн), Камчия, Айтоска (Черноморски басейн), Арда и притоците й (Източнобеломорски басейн), Бистрица (Соволянска), Елешница, Речица, Струма – в горното й течение, Пиринска Бистрица (Западнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), р. Врана при с. Надарево (Черноморски басейн), р. Марица при Белово – в горното й течение, р. Арда – в средното и в долното й течение (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 118 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания от - 3 см до + 12 см

Източнобеломорски басейн: колебанията от - 22 см до + 82 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре, вследствие на валежи и повишена почвена влажност, са възможни повишения в горното течение на р. Искър, Янтра (водосборите на р. Росица, Джулюница, както и в горното течение на основната река). В останалата част от басейна нивата плавно ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че на 10, 11 и 12 май водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. "Панчарево". На 11 и 12 май ще има покачване на реките във водосбора на р. Искрецка. На 10, 11 и 12 май ще се задържат високи водните нива в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10,11 и 12 май водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. През следващите 1-2 дни са възможни краткотрайни повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.