Очаква се понижение на речните нива

06.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишение вследствие на оттичане е отчетено в Дунавския  басейн при измервателния пункт на р. Русенски Лом в района на с. Божичен (с + 92 см), а като резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения (с до + 59 см) във водосбора р. Марица в Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от реките в Дунавския басейн са около праговите стойности за високи води, а в останалата част от страната около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 128 см до + 92 см

Черноморски басейн: колебания от – 70 см до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 59 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 4 см  

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават. В резултат на валежи утре се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Искър ще продължат да се понижават и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 юли, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосборите на р. Янтра плавно ще се понижава и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще продължат плавно да се понижават и ще останат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.