Очаква се понижение на речните нива

06.02.2018г.

Анализът, направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ-БАН, показва че се очаква понижение на речните нива.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижили.  Повишения в резултат на оттичане са отчетени в долните части на основните реки. Регистрираните изменения на водните нива са от -120 см до +24 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижили. Повишения вследствие оттичане се наблюдава в долните течения на някои от южночерноморските реки. Регистрираните изменения са от -52 см до +30 см. По-съществено повишение е регистрирано на Факийска река при с. Зидарово (+30 см). Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в  по-голямата част от басейна са се понижили. Повишения в резултат оттичане са отчетени в долното течение на река Тунджа и долното течение на притока ѝ река Мочурица. Регистрираните колебания са от -43 см до +59 см. Водните количества в горните части от водосбора на реките Тунджа и Марица са около и под праговете за средни води. Водните количества във водосбора на р. Арда и долното течение на р. Тунджа са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили, повишения вследствие оттичане се наблюдават в долните части на р. Места. Регистрираните колебания в басейна са от -120 см до +24 см. Водните количества в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива ще се понижават. На 8 февруари в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Искър (над яз. Панчарево) и в планинските части от водосбора на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 февруари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В сутрешните часове на 8 февруари, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Панчарево. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за7, 8 и 9 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са възможни на 8 февруари в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на оттичане ще има повишения в долните части на реките Черни и Бели Лом и основната река. В периода 8-10 февруари, вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.