Очаква се понижение на речните нива

12.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива в басейна са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -19 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -27 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -23 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -186 см до +17 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Русенски Лом, на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при гр. Нови Искър, р. Янтра при гр. Габрово, гр. В. Търново и с. Каранци и р. Джулюница при с. Джулюница са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.03) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене, днес и утре (12 и 13.03) са възможни незначителни повишения в горните части от водосборите на р. Огоста, р. Искър над яз. Искър. От следобедните часове на 14.03 и на 15.03, вследствие на валежи, се очакват повишения, като по-значителни е възможно да са повишенията през нощта срещу 15.03 и в сутрешните часове на 15.03 в средните части от водосбора на р. Искър и в притоците ѝ р. Златна Панега и р. Малки Искър, горните части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Според Европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) са възможни поройни наводнения през нощта срещу 15.03 и в сутрешните часов на 15.03 във водосбора на р. Блато - в района на гр. Сливиница и гр. Костинброд.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и през следващите два дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове днес и утре (12 и 13.03) са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора. От следобедните на 14.03 и на 15.03, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива във водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14 и на 15.03 в резултат на вележи ще има краткотрайно повишение на речните нива главно във водосборите на: р. Лесновска, р. Блато, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.03) и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода от ранните сутрешни часове на 15.03 до 17.03, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Воднотоколичество ще бъде под прагаза внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.