Очаква се понижение на речните нива

15.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес ще е почти без валежи. Във вторник и сряда също почти без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 13 до 8 ч. на 14 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения на нивата са отчетени във водосбора на р. Камчия, долното течение на р. Тунджа и р. Марица, горното течение на р. Арда (Източнобеломорски басейн) и в целия Западнобеломорски басейн. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са някои черноморски реки, средното течение на р. Марица и долното течение на р. Места. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -11 см до +20 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -140 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -98 см до +50 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -7 см до +46 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в целия водосбор ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 15 и 16 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. На 14 февруари ще има повишения на водните нива на реките Владайска, Батулийска, Искрецка и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. На 14 февруари водните количества ще се повишават в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 февруари  ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес все още са възможни незначителни повишения в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.