Очаква се повишаване на речните нива

22.05.2019г.

За 23.05.2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен на предупреждение за потенциално опасно време) за гръмотевични бури и интензивни валежи в 10 области от Южна и Централна България.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +7 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -14 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра с до ±9 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±9 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -34 см до +27 см при гр. Роман). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Лом при с. Василковци, Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на валежи, с до 14 см се е повишило нивото на р. Провадийска. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +14 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното течение на р. Въча (с до ±82 см при м. Забрал) и в горното течение Стара река при с. Ново село - от -23 см до +24 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са реките Тунджа при гр. Павел Баня и Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -12 см до +3 см, а във водосбора на р. Струма от -12 см до +8 см. Водните количества във водосбора на р. Места са около праговете за високи води. Във водосбора на р. Струма водни количества са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, от следобедните часове на 23.05, както и на 24.05 се очаква повишение на речните нива в басейна, по-значително през нощта срещу 24.05 в горните части от водосборите на реките Осъм и Янтра.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 – в горното течение на р. Осъм (в притока ѝ р. Черни Осъм) и в горното течение на р. Янтра (в горните течения на притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа (по основната река и в притока ѝ р. Джулюница).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 до сутрешните часове на 24.05, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и утреречните нива във водосбора ще останат  без съществени изменения. От вечерните часове на 23.05 и на 24.05 в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: В резултат на валежи, в периода 23-25.05 се очаква повишение на водните нива във водосбора на р. Янтра, по-съществено в горните течения на реките Росица, Белица, Лефеджа и Джулюница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (22.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.