Очаква се повишаване на речните нива в цялата страна

06.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) за днес е обявен оранжев код за дванадесет области: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Очакват се значителни валежи с количества за денонощието 30 - 50 л/кв.м., в отделни райони и повече.
Оранжев код: Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
Жълт код за сняг и дъжд във Враца, Монтана, Ловеч, София –област и София. Валежите, в отделни райони  ще са значителни. Очаква се дъждът да премине в сняг. Количества за денонощието между 15 и 30 л/кв.м. Жълт код за дъжд в останалите области на страната. Значителни валежи с количества за денонощието между 15 и 35 л/кв.м.
Жълт код: Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
До сутринта по високите полета и в Предбалкана дъждът ще е преминал в сняг. През деня ще продължи да вали. Количества 15-35 л/кв.м, в Рило-Родопската област и  в Източна България 30-50 л/кв.м.
През следващите две денонощия също ще вали, но по-малко. Количествата в повечето места: нощта срещу вторник и вторник - 5-15 л/кв.м , нощта срещу сряда и в сряда - до 10 л/кв.м, като в северозападните и източните райони ще е почти без валежи.
Водните количества на реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. В резултат на прогнозираните валежи, интензивното снеготопене и висока почвена влага се очаква речните нива в цялата страна да се повишат днес и утре.
Дунавски басейн – тенденцията към понижаване на речните нива ще се запази до края на днешния ден. Покачване на речните нива се очаква да започне от утре като по-съществени се очакват да бъдат във водосборите на реките:
• река Лом
• река Огоста
• река Искър - прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 април ще са над средната многогодишна стойност. От днес в резултат на очакваните валежи водните нива ще се покачат, като по-значителни ще са във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните нива ще бъдат над прага за внимание:
• река Вит
• река Янтра - прогнозираните водни количества за 6, 7 и 8 април ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните нива от 7 април ще са около и над прага за внимание.
• река Русенски Лом
• Добруджанските реки
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
Повишено внимание за водосборите на Искър, Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.